Actuele omleidingen / wijzigingen dienstregeling

In de periode van 9 oktober 2023 tot eind maart 2024 wordt de H.W. Iordensweg in Posterenk gestremd voor gemotoriseerd verkeer bij de A1. Tijdens deze werkzaamheden rijdt bus 507 via de Fliertweg. De vervangende halte voor Posterenk is de carpoolplaats bij de A1.

Van 8 januari 2024 tot zomer 2024 wordt het viaduct in de Sluinerweg over de A1 afgesloten. Na gereedkomen van deze werkzaamheden wordt het viaduct in de Ardeweg gesloopt. Dit komt niet meer terug. De buurtbussen 506 en 508 zullen in genoemde periode (tot zomer 2024) omrijden via Wilp Achterhoek. Dit leidt mogelijk tot vertraging in de dienstregeling.

Geschiedenis

In 1977 en 1979 zijn in Zuid Holland, respectievelijk Noord Brabant succesvolle experimenten met het lokale openbaar vervoer uitgevoerd. Hierbij werden buslijnen door vrijwilligers met een door de lokale vervoerder ter beschikking gestelde 8-persoonsbus geëxploiteerd. De bus uit Brabant is als museumstuk bewaard gebleven.

Dit concept werd geleidelijk over het land uitgerold. In 1987 exploiteerde de Veluwse Autobus Dienst (VAD) drie van dergelijke busjes (buurtbussen). Hiermee werd o.a. het vervoer rond Klarenbeek opgezet. Spoedig daarna zijn de lijnen van Klarenbeek naar station Apeldoorn en van Klarenbeek naar Twello opgestart. Deze twee lijnen werden geschakeld met één bus gereden.

Begin 1989 kwam daar de lijn van Klarenbeek naar Loenen bij. Het aantal buurtbussen breidde zich in rap tempo uit. In 1991 had Gelderland al negen lijnen (hieronder opgesomd). De drie laatst genoemde (197, 198, 199) werden door onze vrijwilligers met één bus gereden.

·       191 Leuvenum – Horst

·       192 Heerde – Marle

·       193 Ittersum - Heino

·       194 Eerbeek - Zutphen

·       195 Oldebroek -Wezep

·       196 Wilsum - Hattum

·       197 Klarenbeek - Apeldoorn station

·       198 Klarenbeek - Loenen

·       199 Klarenbeek - Twello

Langzamerhand ontstond de behoefte om de groepen vrijwilligers een officiële status te geven door deze te organiseren in verenigingsverband. Voor de Buurtbusvereniging Klarenbeek, zoals die toen genoemd werd, kwam dit op 15 mei 1996 ten uitvoer door de statuten van onze vereniging bij notaris mr. E.B. Blankhart te laten bekrachtigen.

In de loop der tijd wisselde de regio Apeldoorn enige malen van vervoerder. Zo zijn we gestart met VAD om vervolgens busjes te krijgen van MidNet, Connexxion, BBA/Veolia, Syntus/Keolis en nu, sinds eind 2022, EBS. Onze buurtbussen vallen nu onder de concessie IJssel-Vecht (met als concessieverleners de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland) en voeren de merknaam RRReis.

Een grote verandering was de ingebruikname van station Twello door NS op 11 december 2006. Het zwaartepunt van onze dienstregeling werd toen verplaatst van Klarenbeek naar Twello en het lijnenplan werd veranderd. Twello werd verbonden met Teuge en met Klarenbeek via Wilp, Voorst, Empe en Klein Amsterdam. Volgens de dienstregeling waren het drie lijnen: 506 van Teuge naar Twello v.v., 507 van Twello naar Voorst v.v. en 508 van Voorst naar Klarenbeek v.v. Deze lijnen werden geschakeld met drie bussen gereden. Onze vereniging had toen in één klap drie bussen waarvoor veel meer vrijwilligers nodig waren. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds een aantal vrijwilligers in onze vereniging actief, die er in 2006 al bij waren.

De naam Buurtbusvereniging Klarenbeek dekte na de opening van station Twello de lading niet meer. Deze is dan ook op 13 april 2010 statutair veranderd in Buurtbusvereniging Stedendriehoek.

De volgende verandering was eind 2012, toen Twello deel ging uitmaken van het stedelijk netwerk van Apeldoorn. Hierdoor kwam de lijn 506 naar Teuge te vervallen. Tegelijkertijd kwam de EcoFactory tot ontwikkeling. Besloten werd om de lijnen om te vormen naar het model dat we momenteel nog ongeveer rijden Zij het dat in de afgelopen 10 jaar wel kleine routewijzigingen zijn doorgevoerd, met name in de buurt van station de Maten en bij de Egelantier.

Binnen de provincie Gelderland zijn wij als buurtbusvereniging uniek, in de zin dat wij als enige vereniging een aantal lijnen geschakeld rijden. Dagelijks worden met drie bussen drie lijnen gereden; op zaterdagen is er een aangepaste dienstregeling. Er worden jaarlijks (situatie 2017 – 2019) meer dan 30.000 passagiers vervoerd. Ten gevolge van de Corona perikelen is dat aantal wel verminderd, maar inmiddels is het weer aan het stijgen. In 2022 vervoerden we in totaal 20.246 passagiers; in 2023 steeg dit tot 24.505 passagiers. Onder de passagiers zijn veel scholieren en studenten, maar ook mensen die van/naar hun werkplek reizen, en diverse andere categorieën, zoals winkelend publiek, toeristen, bezoekers van de sauna bij Thermen Bussloo, etc.

De regels

De buurtbus mag maximaal acht personen tegelijk vervoeren. Tevens mag de buurtbus in tegenstelling tot de streekbussen buiten de bebouwde kom buiten de haltes stoppen om passagiers in- of uit te laten stappen, mits dit op een veilige plaats gebeurt. De chauffeurs op de buurtbus zijn vrijwilligers die moeten voldoen aan de eisen die wettelijk gesteld worden aan chauffeurs Openbaar Vervoer. Ze worden hierop geselecteerd, medisch gekeurd en beoordeeld op hun rijvaardigheid.

Wilt u zelf rijden als chauffeur op de buurtbus?

Dat kan als u gezond bent en een geldig rijbewijs B heeft. De minimum leeftijd is 21 jaar. We hebben met regelmaat vacatures voor chauffeurs. Heeft u belangstelling, of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar info@bbv-stedendriehoek.nl 

Buslijnen

De Buurtbusvereniging onderhoudt op werkdagen en op zaterdag drie busdiensten, te weten:
Lijn 506 van station Twello via Wilp Achterhoek, Ecofactorij, Omnisport, de Eglantier, station Klarenbeek, de Thermen Bussloo, terug naar station Twello.
Lijn 507 van station Twello via Posterenk en Wilp naar station Voorst/Empe en terug via dezelfde route.
Lijn 508 van station Twello via de Thermen Bussloo, station Klarenbeek, de Eglantier, Omnisport, Ecofactorij, Wilp Achterhoek, terug naar station Twello.

Op zaterdagen rijden lijn 506 en 508 alleen tussen station Twello en Klarenbeek (met Thermen Bussloo als tussenliggende halte); Apeldoorn wordt dan niet in de route opgenomen. Lijn 507 rijdt op zaterdag de normale route tussen station Twello en station Voorst/Empe.
Alle drie de lijnen bieden aansluiting op het overige openbaar vervoer. Elders op onze site treft u de dienstregeling aan. Deze is ook te vinden op
www.rrreis.nl.

Vervoersbewijzen

Naast reizen met de OV-chipkaart en verschillende abonnementen kan je in de buurtbus ook een kaartje kopen. In de bus betaal je met contactloze PIN-pas, contactloze creditcard, of een GSM met OV pay. Een kaartje in de bus is meestal duurder dan reizen met een OV-chipkaart. Kinderen onder 4 jaar reizen gratis.
Een klein huisdier dat in een tas of mand past, dient op schoot gehouden te worden. Overige huisdieren dienen te zijn aangelijnd. Een huisdier mag altijd gratis mee in onze bussen. De buschauffeur kan overigens te allen tijde beslissen om een dier niet toe te laten als daar een goede reden voor is. Dat kan bijvoorbeeld zijn, als het al erg druk is in de bus, of wanneer het dier onrustig of agressief over komt. In die gevallen wordt zo'n besluit altijd genomen met het welzijn van zowel het dier als de aanwezige passagiers in gedachten.

Wilt u reizen met de Buurtbus?

We rijden van ’s morgens 6:30 uur tot ’s avonds 18:30 uur. Op zaterdag van 9:15 uur tot ca. 17:50 uur. Houdt u er rekening mee, dat de buurtbus stopt op verzoek. Ook als u bij een halte staat: geef door uw hand op te steken aan dat u mee wilt rijden! 

Op zon- en feestdagen en `s avonds na de hierboven vermelde tijden kunt u gebruik maken van ‘reserveerRRReis’. Deze rijdt alleen als je de rit 30 minuten van tevoren reserveert via RRReis.nl, via de RRReis app, of telefonisch: 088 - 655 7771.

Verloren voorwerpen

Hebt u per ongeluk iets in de bus laten liggen? Ga dan naar de Klantenservice op www.rrreis.nl.

 

 

Voor opmerkingen en vragen over deze website kunt u een mail sturen naar: info@bbv-stedendriehoek.nl

 

Versie: 21 februari 2024